Investeren in de Eester, is investeren in een sociale, veilige en duurzame buurt!

Voor het beheer, de exploitatie en het eigendom van buurtruimte de Eester heeft Buurtcoöperatie de Eester een aparte stichting in het leven geroepen: Stichting de Eester. De belangrijkste reden daarvoor is dat door deze juridische splitsing verantwoordelijkheden gescheiden kunnen worden. Buurtcoöperatie de Eester kan zich blijven toeleggen op die activiteiten waar ze voor is opgericht, namelijk initiatieven van en door bewoners van het Oostelijk Havengebied stimuleren, entameren en organiseren. Deze maatschappelijke doelstelling moet door de splitsing niet extra belast worden met het financiële beheer en de exploitatie van het vastgoed: de buurtruimte. Dat is de verantwoordelijkheid van Stichting de Eester.

Stichting de Eester is sinds 2022 contracthouder van alle verplichtingen die voor de aankoop van buurtruimte de Eester zijn aangegaan. Ze is de uitgever van alle Eester-obligaties en andere leenovereenkomsten waarmee de financiering van de aankoop mogelijk is gemaakt. En daarmee verantwoordelijk en aanspreekbaar voor alle verplichtingen die daar uit voortvloeien.

De aankoop van de Eester is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting RCOAK.

Meer informatie over de stichting, de obligatielening en de veelgestelde vragen vind je op de informatiepagina’s.

Bestuur

Het bestuur van de stichting (sinds 2022) bestaat uit:

  • Hetty Vlug, voorzitter
  • Roos Kohn, secretaris
  • Han Schoonderbeek, penningmeester
  • Anita Kamp
  • Philippine van der Schuyt

Gegevens

  • Stichting de Eester, van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam
  • KvK: 86239007
  • IBAN: NL43 RABO 0301 2794 38
  • Contact

Toezicht AFM

Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet verplicht voor financiële transacties die zich richten op buurtgemeenschappen. Alle vergelijkbare lokale initiatieven opereren buiten het AFM-toezicht. Daarmee besparen ze extra kosten en administratieve lasten. Wel zijn we verplicht Eester-obligatiekopers daar op te wijzen.